The role of career guidance in managing and addressing change

Change

I’m currently at the Career Guidance in a Changing World conference in Prague. We had an excellent first day yesterday with presentations from Jean-Jacques Ruppert, Iva Kirovová, Ingela Bergmo Prvulovic and Maria Eduarda Duarte. The presenters made some very challenging contributions including some discussion of both the relevance and position of career guidance in a changing world.

Today I’m bringing some of the contributors back together along with some new contributors for a symposium looking at these issues of change and career guidance again. I think that it will be a very good conversation.

I’m planning to lead of with a presentation where I try and challenge some myths about change and argue that telling people to be positive about change is not necessarily the right thing for careers professionals to be doing. I’ll be trying to argue for a broader and more complex engagement with and commentary upon ‘the changing world of work’.

This is what I’m planning to say.

The role of guidance in managing and addressing change

3 comments

  1. […] Tristram Hooley otvoril sobotné sympózium hĺbkovou analýzou toho, čo v realite znamenajú zmeny na trhy práce. Popísal prevládajúci neoliberálny naratív, ktorý zdôrazňovaním individuálnej zodpovednosti vytvára tlak na občanov, aby maximalizovali vlastný ľudský kapitál, rozvíjali svoje podnikateľské zručnosti a súťažili medzi sebou. Zároveň bola oslabená psychologická zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom (vzájomný vzťah a zodpovednosti) ako aj spoločenské inštitúcie (pokles odborového organizovania), čo vedie k nárastu prekarizácie a odcudzenia. Kariérové poradenstvo na tento vývoj reaguje posunom od jednorazových riešení a zamestnania k zamestnateľnosti, zručnostiam pre riadenie vlastnej kariéry a kariérovej adaptability. Tristram Hooley spochybnil niektoré prevládajúce mýty o zmenách na trhu práce. Napriek tomu, že sa mnoho hovorí o tom, že ľudia menia zamestnanie čoraz častejšie, v realite vo Veľkej Británii dochádza k poklesu v pracovnej mobilite. Mladí ľudia sa boja meniť – ak majú prácu, snažia sa zachovať si ju a oproti predchádazjúcej generácii menia zamestnanie o 30% menej častejšie. Sú tieto zmeny nezvratné? Tristram Hooley tvrdí, že nie – je možné ich zvrátiť alebo korigovať, ale vyžaduje si to politickú aktivitu. Príkladom je nedávne rozhodnutie britského súdu, ktorý potvrdil, že Uber musí svojich šoférov považovať za zamestnancov s právami, ktoré im zo zákonníka práce prináležia. V závere Tristram zdôraznil, že zmena v práci nie je niečo nové a nie všetky zmeny sú pozitívne a želateľné. Ako by na to malo reagovať kariérové poradenstvo? Malo by viac brať do úvahy sociálny a politický kontext a jeho vplyv na proces konštruovania individuálnej kariéry. […]

  2. […] Tristram Hooley otvoril sobotné sympózium hĺbkovou analýzou toho, čo v realite znamenajú zmeny na trhy práce. Popísal prevládajúci neoliberálny naratív, ktorý zdôrazňovaním individuálnej zodpovednosti vytvára tlak na občanov, aby maximalizovali vlastný ľudský kapitál, rozvíjali svoje podnikateľské zručnosti a súťažili medzi sebou. Zároveň bola oslabená psychologická zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom (vzájomný vzťah a zodpovednosti) ako aj spoločenské inštitúcie (pokles odborového organizovania), čo vedie k nárastu prekarizácie a odcudzenia. Kariérové poradenstvo na tento vývoj reaguje posunom od jednorazových riešení a zamestnania k zamestnateľnosti, zručnostiam pre riadenie vlastnej kariéry a kariérovej adaptability. Tristram Hooley spochybnil niektoré prevládajúce mýty o zmenách na trhu práce. Napriek tomu, že sa mnoho hovorí o tom, že ľudia menia zamestnanie čoraz častejšie, v realite vo Veľkej Británii dochádza k poklesu v pracovnej mobilite. Mladí ľudia sa boja meniť – ak majú prácu, snažia sa zachovať si ju a oproti predchádazjúcej generácii menia zamestnanie o 30% menej častejšie. Sú tieto zmeny nezvratné? Tristram Hooley tvrdí, že nie – je možné ich zvrátiť alebo korigovať, ale vyžaduje si to politickú aktivitu. Príkladom je nedávne rozhodnutie britského súdu, ktorý potvrdil, že Uber musí svojich šoférov považovať za zamestnancov s právami, ktoré im zo zákonníka práce prináležia. V závere Tristram zdôraznil, že zmena v práci nie je niečo nové a nie všetky zmeny sú pozitívne a želateľné. Ako by na to malo reagovať kariérové poradenstvo? Malo by viac brať do úvahy sociálny a politický kontext a jeho vplyv na proces konštruovania individuálnej kariéry. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s